БАЗА ДАНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ

База даних пам’ятників, присвячених Голодомору, була зібрана у регіонах України на прохання Українського Інституту Національної Пам’яті. В наступних сторінках подано каталог вибраних зображень пам’ятників по областям України. Було максимально збережено аутентичність зображень, а також написів і інформацій загалом.

Основний висновок : пам’ятники і ширше вшанування пам’яті жертв Голодомору сприймається в народі як поминання померлих від голоду. Встановлення пам’ятників здебільшого носить стихійних характер та відбувається з ініціативи та за рахунок місцевих громад. В основному це, прості дерев’яні хрести із простими написами “В пам’ять жертв односельчан, що загинули від голодомору 1932-1933 рр.”  

Зібрані інформації були передані Віталієм Огієнком, старшим науковим співробітником Українського Інституту Національної Пам'яті в Києві до Українсько - Канадського Дослідчо - Документаційного Центру (УКДДЦ), який створив цей вебсайт, що включає 457 зображень пам'ятників, по 17 областях, і три статті Віталія Огієнка:

"Візуальна культура пам’ятників жертвам Голодомору в Україні"

"Два в одному: 'храм' та 'етнографічний музей' у репрезентації Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні"

"Інформація про встановлення пам'ятних знаків жертвам Голодомору 1932-1933 років в населених пунктах України"

УВАГА!

Щоб побачити зображення і пояснення до пам'ятників треба клацнути на кружок на відповідній області на мапі.

В поясненнях пам'ятників подано місцевість, район, область, дату спорудження, короткий опис пам'ятника і напис на ньому.

ATTENTION!

In order to view the images and the descriptions of the monuments, it is necessary to click on the dot on the appropriate area of  the map.

In the descriptions of the monuments ─ the locality, raion, oblast, date of erection, a short description of the structure and any label on it ─  are provided.

The database of the Holodomor monuments was collected in the regions of Ukraine at the request of the Ukrainian Institute of National Memory. The following pages of the site show a catalogue of selected images, organized by the oblasts of Ukraine. Careful attention was paid to keep the authenticity of the images, the monument labels and other information. In summation, the monuments are accepted by people as the remembrance of those who died from famine. The erection of the monuments was mostly spontaneous and took place on the initiative of local communities and was funded by them. Basically, they  are plain wooden crosses with simple labelling: "In memory of our neighbours ─ victims of the famine of 1932-1933."

The information collected was presented by Vitaly Ogienko, senior scholar at the Ukrainian Institute of National Memory in Kyiv, to the Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre (UCRDC) which then created this website. The website contains 457 photographic images of monuments, organized by 17 oblasts, as well as the following three articles by Vitaly Ogienko:

"Visual culture of monuments to the victims of the Holodomor in Ukraine"

"Two in one: 'temple' and 'ethnographic museum' in the representations of the Memorial complex to the remembrance of the victims of the Holodomors in Ukraine"

"Information about the erection of memorials to victims of the Holodomor of the years 1932-1933 in populated areas of Ukraine"

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)